top of page

סדנתון פקודי תשפ"ב

2 במרץ 2022

כתבות על נדידת ציפורים ופרשת שבוע, וכתבות קצרות על המצב באוקראינה , על נשיכת מאפלת של נמר בגן חיות ועל טיל סיני שאמור לפגוע בירח

כתבות על נדידת ציפורים ופרשת שבוע, וכתבות קצרות על המצב באוקראינה , על נשיכת מאפלת של נמר בגן חיות ועל טיל סיני שאמור לפגוע בירח

bottom of page