top of page

סדנתון בהר תשפ"ב

12 במאי 2022

כתבות על פרחי סוף האביב, על עקרבים, על אירועי השבועות האחרונים בהר הבית, ועל פרשת השבוע

כתבות על פרחי סוף האביב, על עקרבים, על אירועי השבועות האחרונים בהר הבית, ועל פרשת השבוע

bottom of page