top of page

שיעור 5 - מעבר לקריאה

קריאה מצרפת

גם בשיעור זה יש שני סרטונים. 

בסרטון הראשון נדבר על הדרך בה לרוב אנחנו מלמדים לקרוא: מה, מתי, באיזה אופן, למה כדאי לשם לב, ומה כדאי לא לעשות. 

בסרטון השני נדבר על איך לעזור לילדים שמתקשים ברכישת הקריאה. 

תמונה1.jpg

איך ללמד לקרוא 

שיעור 5 - מעבר לקריאה: Product

איך לעזור למי שמתקשה

דפי תרגול וקריאה לפתח וקמץ

דפי תרגול וקריאה לחיריק

דפי תרגול וקריאה לצרה וסגול

דפי תרגול וקריאה לחולם

למעבר לבדיקת ביצוע

bottom of page